Projekte

  • RRUGA LEKDUSH-BENC-TEPELENË, LOT I

    Përshkrim: Projektimi i rikonstruksionit të rrugës  "Lekdush-Benc-Tepelene, Lot I” Projekti konsiston në projektimin e elementëve të rrugës së kategorisë C sipas standarteve Shqiptare duke përfshirë,...