PROJEKTIM DHE MBIKQYRJE E OBJEKTIT : NDËRTIM I PIKAVE TË REJA TË FURNIZIMIT ME KARBURANT “LUNGOMARE VLORË” DHE TË PIKËS SË RE TË FURNIZIMIT ME KARBURANT “RRUGA KAZANXHI” NË DURRËS

Përshkrimi: Projektim dhe mbikqyrje e objektit "Ndërtim i pikave të reja të furnizimit me karburant LUNGOMARE VLORË, në Vlorë dhe RRUGA KAZANXHI në Durrës.
 
Investitor: Kastrati Group
 
Periudha: 2020