Rreth Nesh

Themeluar nga Z. Shkëlqim Bumçi në vitin 1994, nga Inxhinieri më me përvojë në Shqipëri. IKN ka ofruar vazhdimisht cilësi të lartë të menaxhimit të ndërtimit, mbikëqyrjes së projektimit, konsulencës, shërbimeve të inxhinierit të pavarur, etj. IKN ofron një gamë të gjerë të shërbimeve të mbikëqyrjes dhe konsulencës duke përfshirë infrastrukturën rrugore, ndërtesat komerciale dhe rezidenciale, urat dhe autostrada, tunelet, dumpe, etj.

Nga viti 2014 deri në vitin 2017 aksionet e kompanisë u transferuan tek pronarët e sotëm.

IKN ka arritur përmirësim të vazhdueshëm në ofrimin e shërbimeve për standardet më të larta teknike, etike dhe qëndrushmërisë mjedisore.

IKN është anëtare e AACE (Shoqata Shqiptare e Inxhinierëve të Konsulencës).