INSTITUTI I KONSULENCËS NË NDËRTIM shpk

IKN ka ofruar vazhdimisht cilësi të lartë të menaxhimit të ndërtimit, mbikëqyrjes së projektimit, konsulencës, shërbimeve të inxhinierit të pavarur, etj. IKN ofron një gamë të gjerë të shërbimeve të mbikëqyrjes dhe konsulencës duke përfshirë infrastrukturën rrugore, ndërtesat komerciale dhe rezidenciale, urat dhe autostrada, tunelet, dumpe, etj.

Vlerat e Kompanisë

Mbikëqyrja e çdo ndërtimi nga IKN bëhet me respektim të rreptë të procedurave ligjore, duke filluar nga vendosja, duke ndjekur zbatimin strikt të implementimit teknik të ndërtimit, kontrollin e cilësisë dhe sasisë, deri në dorëzimin përfundimtar të ndërtimit sipas ligjit dhe standardeve shqiptare, standardeve dhe praktikave më të mira ndërkombëtare. Stafi IKN ka një eksperiencë shumë të mirë në kontratat FIDIC.

CILËSIA

Cilësia është krenaria jonë - në çuarjen e projekteve tona në një përfundim të suksesshëm në një mënyrë profesionale dhe me një nivel të lartë të kompetencës, duke siguruar krijimin e një vlere të lartë në interes të klientëve tanë. Kjo arrihet përmes përvojës dhe aftësive të punonjësve tanë, të cilatët po zgjerohen vazhdimisht.

NDERSHMËRIA

Komunikimi profesionalisht i sinqertë dhe i hapur me njëri-tjetrin siguron që ne gjithmonë veprojmë në përputhje me vlerat tona, duke fituar besimin e klientëve, partnerëve dhe kolegëve tanë - klientët dhe partnerët tanë e dinë se ata mund të mbështeten tek ne në çdo kohë.

RISITË

Ne vazhdojmë të forcojmë pozicionin tonë duke zbatuar strategjinë tonë të rritjes së orientuar drejt klientit në një mjedis sfidues me ndryshime të vazhdueshme. Sfidat teknike janë plotësuar përmes një kombinimi të përshtatshëm të teknologjive tradicionale dhe të teknologjive të reja - risitë e demonstruara në zgjidhjet tona janë rezultat i një qasjeje në çdo projekt si një mundësi unike.