Mbikqyrje projekti: Rikonstruksioni i Infrastrukturës Rrugore dhe Rikualifikim Urban i Bllokut 59, Tiranë.

Përshkrimi: Supervizim i rikonstruksionit të Infrastrukturës Rrugore dhe Rikualifikimin Urban të Bllokut 59, Tiranë përfshirë zonën ndërmjet rrugës "Bajram Curri", rrugës "Ali Demi", dhe rrugës H. Stafa", duke përfshirë 13 rrugë me gjerësi 3.5 m deri në 5 m, me trotuare. rikonstruksion të rrjetit të kanalizimeve dhe furnizimit me ujë, elementë të ndriçimit rrugor, etj.

Investitor: Bashkia e Tiranës

Periudha: Filluar në vitin 2008 dhe përfunduar në vitin 2013.