Shërbimi I Kolaudimit Për Objektin: Përmirësimi I Shtresave Rrugore Për Rajonin 1 Dhe 3

Përshkrimi: Shërbimi i Kolaudimit për objektin: Përmirësimi i shtresave rrugore për Rajonin 1 dhe 3 përkatësisht:

  • Përmirësimi i nyjes së Hyrje-Daljes Fishtë dhe përmirësimi i shtresave rrugore për segmentin Rrugë Nacionale-Fishtë, L=3,050 ml
  • Përmirësim i shtresave rrugore në segmentin: Rrethrrotullimi i rrugës Nacionale Koplik-Kryqëzimi Dedaj, L=11,900 ml,
  • Përmirësimi i shtresave rrugore unaza Pukë, faza 1, L=1,000 ml,
  • Përmirësimi i shtresave rrugore në segmentin Boboshticë-Dardhë, L=9,480 ml,
  • Përmirësimi i shtresave rrugore: rrugë të brendshme në qytetin Korçë, Rrugë të brendshme në fshatin Drenovë dhe rrugë të brendshme në fshatin Boboshticë.

Investitor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Periudha: Dhjetor 2020 - Janar 2021