Shërbime konsulence i Inxhinierit të Pavarur për projektin e koncesionit të autostradës "Milot - Morinë".

Përshkrimi: Shërbime konsulence i Inxhinierit të Pavarur për projektin e koncesionit të autostradës "Milot - Morinë". Ky projekt përfshin mbikqyrjen e:

 1. Punimet fillestare gjeoteknike
 2. Projektimi dhe ndërtimi i mbikalimeve dhe elementëve të tjerë gjeometrikë:
 • Mbikalimi Kalimash km.86 + 135;
 • Mbikalimi Mamëz km.90 + 900;
 • Mbikalimi Gjegjan km.103 + 342;
 • Mbikalimi Bardhoc km.108 + 014;
 • Mbikalimi Morinë km.112 + 245;
 • Mbikalimi Rexhal km.113 + 593; si dhe:
 • Përmirësim nga km. 109+900 deri në km.110+390; dhe rrethrrotullim në km.114 + 540;
 1. Përmirësime rrugore.
 • Ndërhyrje në elementët e urave (përfshire mbrojtjet lumore të pilave,rehabilitimi i drenimit të mbistrukturës, hidroizolimet dhe fugat),
 • Rehabilitimi i urës ekzistuese mbi lumin Drin, deri sa të ketë përfunduar ura e re dhe trafiku në këtë urë të plotësojë kërkesat kontraktuale të performancës,
 • Ndërtimi i stacionit të pagesës dhe rrethimi i autostradës,përfshirë pikat e hyrje-daljes nga autostrada, zonat e mbikalimeve,zonat ku do të ndërtohen mure mbajtës, dhe zonat ku pjerrësia e skarpatave është më shumë se 35m lartësi,
 • Ndriçimi i të gjithë mbikalimeve apo nënkalimeve të autostradës,
 • Përmirësimi i të gjithë pikave të hyrje-daljes në autostradë,në përputhje me standartet Shqiptare të projektimit dhe ndërtimit të rrugëve,sinjalistika dhe elementë të tjerë projektues, duke marrë në konsiderate rrezet,pjerrësitë,shpejtësitë e projektimit dhe parametra të tjerë që ndikojnë në shikueshmërinë dhe sigurinë e autostradës.
 • Ura e këmbësorëve në Kukës,
 • Infrastruktura e prurjeve të ujit në autostradë,
 • Plotësimi i sinjalistikës rrugore të autostradës,
 • Implementimi i rreziqeve mjedisore.
 1. Ndërtimi i urës së re mbi lumin Drin.
 2. Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore
 3. Mirëmbajtje periodike.
 4. Mirëmbajtje e thelluar duke përfshirë zëvendësim të plotë të shtresave rrugore, pastrim i plotë i skarpatave, etj.
 5. Mirëmbajtja e plotë e sinjalistikës dhe infrastrukturës elektrike dhe elektronike të tunelit të Thirrës, sistemit CCTV, sistemit SCADA, etj.
 6. Ndërtimi i sheshit të pagesës, instalimi i sistemit të pagesës, sistemit të menaxhimit të trafikut, sistemit CCTV, ndërtimi i qendres së kontrollit dhe menaxhimit të trafikut, DATA Room, infrastrukturës IT, etj.

Investitor: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Periudha: Qershor 2017 – vazhdon