Shërbime Inxhinierike Të Pavarura Për Zbatimin E Kontratës Koncesionare / Ppp Për Rehabilitimin, Operimin Dhe Transferimin E Aeroportit Të Kukësit.

Përshkrimi: Shërbime inxhinierike të pavarura për zbatimin e kontratës koncesionare / PPP për rehabilitimin, operimin dhe transferimin e Aeroportit të Kukësit

Investitor: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Periudha: Filluar në vitin 2020 dhe vijon