NDËRTIMI I VILAVE DHE INFRASTRUKTURËS RRUGORE NË KOMPLEKSIN “NEW BORN” FSHATIN TURISTIK HAMALLAJ, DURRËS

Përshkrimi: Supervizion i punimeve të ndërtimit te vilave dhe infrastrukturës rrugore të kompleksit,rrugëve të shërbimit,sistemit elektrik të nëntokës, sistemit hidraulik,sistemit kundrazjarrit, sistemin e kanalizimeve të ujërave të bardha dhe të zeza, të ndërtuara nga MANE TCI.

Periudha: Prill 2015 - Prill 2018