Mbikqyrje projekti: Rikonstruksion dhe shtesë anësore në shkollën 9 vjeçare , fshati Shënepremte, Bashkia Divjakë.

   Ky projekt përfshin rikonstruksionin e shkollës 9-vjeçare në fshatin Shënepremte si dhe ndërtimin e një shtese anësore në këtë shkollë. Filluar në Janar 2019. Investitor : "Bashkia Divjakë"