Mbikqyrje projekti: Ndërtim Konvikti shkolla e Mesme, Krujë

   Filluar në vitin 2008 dhe përfunduar në vitin 2009. Investitor : "Bashkia Krujë",