Mbikqyrje projekti: Ndërtim i Kompleksit Turistik "White Rocks", plazhi i Drimadhes.

Përshkrimi: Mbikqyrje projekti: Ndërtim i Kompleksit Turistik "White Rocks", plazhi i Drimadhes. Projekti përfshin ndërtimin e tre tipeve të ndryshme të vilave me një sipërfaqe totale ndërtimi prej 8000 m².

Investitor: "Eurocol"

Periudha: Filluar në vitin 2015 dhe përfunduar në vitin 2018.