Mbikqyrje projekti: Ndërtim i kapanonit industrial, Vorë.

   Ky projekt përfshin ndërtimin e karabinasë, kontrollin e instalimeve hidrosanitare dhe elektrike, kontrollin e rifiniturave. Filluar në Nëntor 2017 dhe përfunduar në Maj 2018. Investitor : "BLAED Trade" sh.p.k.