Mbikqyrje projekti: Ndërtim godine banimi dhe shërbimesh, rruga "Irfan Tomini", Tiranë.

   Filluar në vitin 2010. Investitor : "Universal",