Kolaudim projekti: Sistemin, Asfaltim i rrugës Mërtish - 3 Urat, Bashkia Divjakë.

Përshkrimi: Kolaudim projekti: Sistemin, Asfaltim i rrugës Mërtish - 3 Urat, Bashkia Divjakë. Ky projekt përfshin punimet për sistemimin dhe asfaltimin e rrugës Mërtish - 3 Urat, Bashkia Divjakë.

Investitor: Bashkia Divjakë

Periudha: Filluar dhe përfunduar në vitin 2017.