Kolaudim projekti: Sistemim i ujrave të larta Fierzë dhe Margegaj, Sistemim në lagjet e qytetit "Bajram Curri" dhe Rikonstruksion i fushës së futbollit, Bajram Curri.

   Ky projekt përfshin punimet për sistemimin e ujrave të larta në Fierzë dhe Margegaj, sistemimin në lagjet e qytetit Bajram Curri si dhe rikonstruksionin e fushës së futbollit në qytetin Bajram Curri. Filluar në Qershor 2018 dhe përfunduar në Mars 2019. Investitor : "Bashkia Tropojë".