Kolaudim projekti: Sistemim i ujrave të larta Fierzë dhe Margegaj, Sistemim në lagjet e qytetit "Bajram Curri" dhe Rikonstruksion i fushës së futbollit, Bajram Curri.

Përshkrimi: Kolaudim projekti: Sistemim i ujrave të larta Fierzë dhe Margegaj, Sistemim në lagjet e qytetit "Bajram Curri" dhe Rikonstruksion i fushës së futbollit, Bajram Curri. Ky projekt përfshin punimet për sistemimin e ujrave të larta në Fierzë dhe Margegaj, sistemimin në lagjet e qytetit Bajram Curri si dhe rikonstruksionin e fushës së futbollit në qytetin Bajram Curri.

Investitor: Bashkia Tropojë

Periudha: Filluar në Qershor 2018 dhe përfunduar në Mars 2019.