STADIUMI ELBASAN ARENA

Përshkrim: Kolaudim punimesh dhe aprovim për riksontruksionin e stadiumit Elbasan arena, rrugë përreth stadiumit që lidhen me rrugën kryesore të Elbasanit,sheshin përpara stadiumit për parkimin e mjeteve. Ndërtimi është bërë nga “Trema Engineering 2” të gjitha punimet janë bërë konform kërkesave të UEFA-s. Stadiumi është i pajisur me sitemin e ujit të ngrohtë, sistem kondicionimi për disa ambiente, sistem kundër zhurmave, internet, dhe sistem i ndriçimit të jashtëm.

Periudha: Dhjetor  2015