RIKONSTRUKSION I INFRASTRUKTURËS NË BLLOKUN NR.59 ,TIRANË.

Përshkrimi: Supervizion i infrastrukturës rrugore dhe rikualifikimi urban në bllokun nr.59 ,përfshirë zonën ndërmjet  rrugës B. Curri, " A.Demi" dhe rrugës "H. Safa" . Duke përfshirë 13 rrugë me gjërësi 3.5 deri në 5m me trotuare të ndryshme,rikonstruksion i rrjetit të kanalizimeve dhe furnizimit me ujë,elementë të ndriçimit rrugor.

Periudha: Dhjetor 2008- Mars 2013