RIKONSTRIKSIONI I DEGËVE TË RAIFFEISEN

Përshkrimi: Kontrata e IKN-së përfshin konsulencë / ekspertizë përpara ndërhyrjes (përcaktimi i metodës së ndërhyrjes,vizatime dhe vlerësime tekniko-ekonomike) si dhe supevizion të punimeve të ndërtimit për 30-degë në të gjithë vendin.

Periudha: Viti 2011 deri në Viti 2013