RIKONCEPTIM I PARKUT TË LOJËRAVE DHE PARKIM PUBLIK ME DY KATE NËN TOKE NE RRUGËN E "ELBASANIT", TIRANË.

Përshkrimi: Supervizion i punimeve për rikonceptimin e parkut të lojërave dhe parkimit publik me dy kate nën tokë në rrugën e  “Elbasanit” , Investim nga Bashkia Tiranë.

Periudha: Dhjetor 2017 - Vazhdim