NDËRTIMI I VILAVE, ZONAVE REZIDENCIALE NE FSHATIN LUNDËR

Përshkrimi: Sipërfaqaja totale e zonës së ndërtimit është 5310 m2, me ambiente sportive dhe pishina me sipërfaqe 454 m2, siperfaqe të shtruara 3394 m2, ndërsa sipërfaqe të gjelbëruara, sipërfaqe sportive dhe sipërfqe ambientesh te tjera rreth 12 517 m2.

Period: Viti 2012 – Viti 2016