NDËRTIMI I NDËRTESËS REZIDENCIALE "DOWN TOWN ONE", TIRANË

Përshkrimi: Supervizion i punimeve dhe shërbime konsulence për ndërtesën "Down TownOne".Downtown One është një ndërtese me 37 kate dhe me 5 kate nëntokë parkimi,multifunksionale me rezidenca luksoze dhe ambiente moderne tregëtare.Me një vendodhje shumë strategjike dhe me një pamje spektakolare 360° , e harmonizuar shume mirë me arkitekturën e Tiranës. Aktivitetet e Supervizionit të IKN - së përfshijnë si më poshtë:

 • Punimet e ndërtimit për mbrojtjen me pilota
 • Punimet e betonit dhe të hekurit.
 • Punimet e hidroizolimit
 • Punimet e shtresave
 • Punime murature
 • Punime bojatisje
 • Punime fasade
 • Punime dyer &dritare
 • Ndërtimi i depos së ujit
 • Depo e ujit për mbrojtjen kundra zjarrit
 • Ndërtimi i kabinës elektrike
 • Ndërtimi i ambienteve rekreative
 • Ndërtimi i sistemit të kanalizimeve
 • Instalimi i rrjetit elektrik & IT & BMS & CCTV & DATA Room
 • Instalimi i sistemit HVAC
 • Punime të shkallëve,tarracave etj.
 • Rrjeti i punimeve inxhinierike nëntokësore si: elektrik, hidraulik, mbrojtje kundër zjarrit, kanalizime etj.

Si dhe çdo punim tjetër që kërkon mbikqyrje sipas ligjit.

Periudha: Dhjetor 2017 – Vazhdim