NDËRTIMI I NDËRTESËS REZIDENCIALE DHE SHËRBIMI ME 8,9 KATE NË RRUGËN, "BOGDANI", TIRANË

Përshkrimi: Supervizion i ndërtimit të ndërtesës së shërbimit dhe rezidenciale me 8,9 kate. Ka në përbërje 54 apartamente banimi, 2-kate te dedikuara për shërbim dhe ambjente biznesi dhe 2-kate parkimi nëntokë me 72 poste parkimi.

Periudha: Janar  2010 - Viti 2013.