NDËRTIMI I KOMPLEKSIT REZIDENCIAL "NEW BORN" HAMALLAJ, GJIRI LALZIT

Përshkrimi:  Shërbime konsulence për rreth 59 tipe të ndryshme të vilave,dhe 14 ndërtesa rezidenciale, supervizion të punimeve inrastrukturore të kompleksit,rrugët e përkohëshme për në pusin e ujit,depo e ujit të pijshëm dhe depo për mbrojtjen kundërzjarrit,struktura e trajtimit të ujërave,sistemi i furnizimit me ujë,kabina elektrike,struktura e kanalizimit te ujërave të zeza,sistemi nëntokësor elektrik,sistemi hidraulik, sistemi i ujërave të shiut,të investuara nga Uni-Invest Ltd.

Periudha: Mars  2017 - Shkurt 2018