NDËRTIMI I AUTOSTRADËS KUKËS - MORINA, (DY VIADUKTE), DUBLIMI I AUTOSTRADËS

Përshkrimi: Dy viaduktet përgjatë autostradës Kukës-Morinë janë pjesë e rëndësishme e rrugës Durrës - Kukës.Dublimi i këtyre viadukteve do të plotësojë autostradën me 4-korsi.

Punimet kryesore të këtij projekti janë:

  • Viadukti në  km 13 + 750 ml  me H.D = 6 x 39.0 ml dhe lartësi mesatare të Pilës ,H= 44 m
  • Viadukti në km14 + 3750ml me H.D = 8 x 39 ml + 2 x 29.0 ml dhe lartësi mesatare të pilës, H= 36 m

Periudha: 2009 - Vazhdim