NDËRTIMI I AUTOSTRADËS FUSHË KRUJË - MILOT, LOTI 10 & LOTI 4

Përshkrimi: Ndërtimi i lot-it 10 dhe lot-it 4 të autostradës  Milot - Thumana,me 4-korsi me gjërësi 3,75m secila, 2-korsi shërbimi ose emergjence me gjërësi 3m secila,trafikndarëse me gjërësi 2,6m, kuneta betoni 2 x 1.25 m.

Klient: Ministria e Punëve Publike dhe Transportit, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve.

Periudha: Kontrata e Lot-it 10 mbaroi në 2012, kontrata e Lot-it 4 mbaroi në 2014.