NDËRITIMI I RRUGËS QEPARO-SARANDAË, LOT 4

Përshkrimi: E ashtuquajtura rruga e bregut, loti 4 nga Qeparo në Sarandë është me dy korsi, pjesë e rrugëve turistike të bregut të jugut të vendit. Rruga është e gjatë 6km, fillon nga Lukova dhe mbaron afër rrugës për në gjirin e Kakomesë.

Periudha: Dhjetor 2007- Shkurt 2009