Mbikqyrje projekti: Punime civile për shtesë anësore 1 dhe 2 kate, shtesë 2 kate, shtesë 1 kat, rikostruksion dhe rinovim i fasadës, rruga "Bylis", në Mëzez-Kashar.

   Ky projekt përfshin punimet civile për shtesë anësore 1 dhe 2 kate, rikonstruksionin dhe rinovimin e fasadës së Qendrës Tregtare Univers - QTU, në rrugën "Bylis", Mëzez-Kashar, Tiranë. Filluar në Mars 2018 dhe përfunduar në Mars 2019. Investitor : "Shoqëria Qendra Tregtare Univers" sh.p.k.